Người ứng cử ĐBQH phải ghi rõ: Chỉ có một quốc tịch Việt Nam

Sáng 1-3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Người ứng cử ĐBQH phải ghi rõ: Chỉ có một quốc tịch Việt Nam ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị sáng 1-3. Ảnh: THANH TUYỀN

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết mẫu ứng cử lần này đã được Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết số 41/2021.

Theo đó, người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh về việc bổ sung một số yêu cầu tại phần kê khai quốc tịch để đảm bảo tính chặt chẽ trong đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử.

Cụ thể, trong lý lịch của người ứng cử, tại phần quốc tịch phải ghi rõ: “Chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác".

Trong trường hợp đang có cả quốc tịch nước khác hoặc đang làm thủ tục xin gia nhập quốc tịch nước khác thì ghi rõ thông tin về các quốc tịch đang có hoặc đang xin gia nhập.

Ngoài ra, biểu mẫu kê khai tài sản của người ứng cử cũng đã được cập nhật để bám sát quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cho biết, số lượng đại biểu được phân bổ trong nhiệm kỳ này đều giảm từ trung ương đến địa phương, riêng HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ được bầu 95 đại biểu so với 105 đại biểu của nhiệm kỳ trước.

Người ứng cử ĐBQH phải ghi rõ: Chỉ có một quốc tịch Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị. ẢNH: THANH TUYỀN

Về nội dung tái cử của các đại biểu HĐND, bà Châu thông tin là không bắt buộc. “Nếu cơ quan, đơn vị có nhân sự nào đủ tài năng, uy tín, điều kiện tham gia HĐND thì có thể chủ động giới thiệu, không nhất thiết phải là người được HĐNDTP giới thiệu” - bà Châu nói.

Thông qua hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kỳ vọng các cơ quan, đơn vị sẽ tích cực định hướng, chọn lựa giới thiệu những người đủ khả năng ứng cử nhằm tham gia HĐND, Quốc hội, gánh vác trọng trách vì sự phát triển chung của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND kết thúc lúc 17 giờ ngày 14-3-2021. File điện tử các mẫu hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia http://hoidongbaucu.quochoi.vn.

Tại hội nghị, ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ TP.HCM đã hướng dẫn Quy trình tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác (nơi làm việc) để giới thiệu người để giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quy trình gồm ba bước và được thực hiện từ ngày 24-2 đến ngày 11-3.

Bước 1: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc. Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến đối với người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có). Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên.

Bước 3: Họp Ban lãnh đạo mở rộng: căn cứ vào kết quả của hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND làm hồ sơ ứng cử theo Nghị quyết số 41.