Nguy cơ bị nhà đầu tư kiện ngày càng tăng

Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết nguy cơ các nhà đầu tư khởi kiện về đầu tư sẽ ngày càng gia tăng. Việc giải quyết tranh chấp thường tốn kém chi phí rất lớn. Chi phí lớn nhất là chi phí thuê luật sư và chuyên gia, chiếm khoảng 82% chi phí vụ kiện. Chi phí trung bình cho trọng tài là 16%, cho thư ký 2%. Như vậy, dù thắng hay thua thì thiệt hại đối với ngân sách là không tránh khỏi.

Vì vậy định hướng chủ yếu để giải quyết tranh chấp là tham vấn, đàm phán và thương lượng, hòa giải, tránh tối đa việc khiếu kiện quốc tế.

hội thảo kỹ năng phòng ngừa tranh chấp
Cùng quan điểm, luật sư Sebastian Mueller cho biết các quốc gia thường ký các hiệp định với nhau để bảo vệ nhà đầu tư nước mình khi đến nước khác đầu tư. Theo các hiệp định này, nhà đầu tư không thể “đùng một cái” ra tòa quốc tế kiện một nhà nước, mà phải qua giai đoạn đối thoại, giải quyết khiếu nại. Người ta khuyến cáo phải thương lượng trước rồi mới đem ra kiện cáo. Có thể người ta sẽ tìm ra sự thuận tình nào đó mà không phải ra tòa.

Đặc biệt, ông Bảy cũng cho biết mặc dù TP.HCM có đội ngũ luật sư đông đảo với hàng ngàn văn phòng luật sư, công ty luật. Tuy nhiên, số luật sư đủ khả năng tham gia giải quyết các tranh chấp đầu tư nước ngoài là rất hiếm. Sở Tư pháp cũng đã lên danh sách các luật sư có khả năng tham gia.