Nhà đầu tư 'viện' nhiều lý do để tăng phí BOT Bến Thủy

Tập đoàn CIENCO 4 vừa kiến nghị Bộ GTVT về việc điều chỉnh mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2.

Theo văn bản kiến nghị, Tập đoàn CIENO4 là nhà đầu tư Dự án xây dựng tuyến tránh TP Vinh, dự án nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung  theo hình thức BOT.

Hiện Tập đoàn CIENCO 4 đang thực hiện thu phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24-4-2014, Thông tư số 255/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính và giảm phí 100% cho các phương tiện loại 1, loại 2 của chủ sở hữu thuộc địa bàn bốn huyện lân cận trạm thu phí.

Căn cứ theo thỏa thuận hợp đồng và quy định tại Thông tư số 35/2016/TT- Bộ GTVT ngày 15-11-2016 về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý, Tập đoàn Cienco4 kiến nghị Bộ GTVT, Ban QLDA 6 chấp thuận điều chỉnh tăng mức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trạm thu phí Bến Thủy và Bến Thủy 2 từ ngày 1-1-2019 với mức giá được áp dụng như sau:

Nhóm xe đang có mức phí là 40.000 đồng/lượt sẽ được điều chỉnh tăng lên 47.000 đồng/lượt; nhóm xe đang có mức phí là 75.000 đồng điều chỉnh tăng lên 89.000 đồng/lượt; nhóm xe đang có mức phí 120.000 đồng sẽ điều chỉnh lên 142.000 đồng/lượt; nhóm xe đang có mức phí 180.000 đồng sẽ điều chỉnh lên 212.000 đồng/lượt.  

Tập đoàn CIENO4 nêu lý do tăng phí là do nhằm đảm bảo chi trả phần lớn các khoản chi cho dự án như chi phí bảo trì, vận hành, quản lý thu phí, chi trả nợ gốc, lãi vay cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký và không bị mất cân đối quá lớn nguồn vốn.