Từ khóa:

#Nhà Văn hóa Thanh niên
Tìm thấy 56 kết quả
TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư 87 dự án với tổng mức 39.000 tỉ

TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư 87 dự án với tổng mức 39.000 tỉ

(PLO)- HĐND TP.HCM đã xem xét, thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư 87 dự án đầu tư công với tổng mức 39.000 tỉ đồng ở các lĩnh vực giao thông, xây dựng trường học, bệnh viện, mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cấp trụ sở, cải tạo hệ thống thoát nước…