Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố giá sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)-  Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa của nhà xuất bản này thấp hơn trung bình 20% so với giá sách của các nhà xuất bản khác.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, NXBGDVN đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 với Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) theo đúng quy định.

Các bộ sách giáo khoa của NXBGDVN có giá bìa:

Bộ sách lớp 3 từ 177.000đ/bộ đến 183.000đ/ bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh);

Bộ sách lớp 7 từ 208.000đ/bộ đến 209.000đ/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh);

Bộ sách lớp 10 từ 246.000đ/bộ đến 301.000đ/bộ (tuỳ thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà HS lựa chọn).

Giá bộ sách giáo khoa lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập.

Theo NXBGDVN, giá sách giáo khoa của nhà xuất bản này thấp hơn trung bình 20% so với giá sách của các nhà xuất bản khác. Sách được thiết kế theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tăng cường kênh hình với nhiều hình thức trình bày, minh hoạ sinh động, hấp dẫn; khổ sách 19 x 26,5cm.

Bảng giá chi tiết sách lớp 3, lớp 7 và lớp 10 mới đã được đăng tải trên website của NXBGDVN tại địa chỉ www.nxbgd.vn.

Theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022-2023.