Nhân sự mới

Bà Nguyễn Thị Minh sinh ngày 10/3/1960 tại Hải Dương. Bà là Tiến sĩ Kinh tế

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký 19-3.

Bà Minh sẽ thay vị trí của ông Lê Bạch Hồng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-3-2014. 

TTH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm