Nhân sự mới

Kết quả, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tín nhiệm cao 61/61 phiếu.

Trước đó, tại kỳ họp bất thường ngày 26-5, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Diên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, do được Bộ Chính trị điều động, phân công công tác khác ngoài phạm vi tỉnh Thái Bình.

Trước khi được bầu giữ chức chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, ông Nguyễn Tiến Thành từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Vũ Thư, bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm