'Nhất trí giao Bộ Công an thay Bộ GTVT cấp bằng lái xe'

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 16-9, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB).

Nguyên nhân tách Luật Giao thông đường bộ

Theo đó, Bộ Công an nêu năm lý do tách Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) 2008 để xây dựng thêm Luật Bảo đảm TTATGTĐB. Trong đó, nguyên nhân bao trùm là việc Luật GTĐB năm 2008 điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau đó là bảo đảm TTATGT và đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý kết cấu hạ tầng GTĐB. Vì vậy, nhiều vấn đề không được quy định đầy đủ, rõ ràng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trình bày nội dung tờ trình. Ảnh: Quochoi.vn

Chẳng hạn, Luật GTĐB hiện hành chưa quy định việc quản lý giấy phép lái xe (GPLX) gắn với quản lý hành vi vi phạm của người tham gia giao thông; biện pháp tổ chức an toàn giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giám sát giao thông…

Nên việc xây dựng luật này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng chuyên sâu hóa. Trong đó, Luật Bảo đảm TTATGTĐB là bảo vệ quyền con người, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông. Còn dự Luật GTĐB có mục tiêu lớn nhất là đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải đường bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong quá trình xây dựng luật, Bộ Công an nhận thấy các nước đều có luật chuyên biệt về TTATGT, tách bạch với quy định về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải đường bộ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Nga, Đức...”- ông Ngọc cho hay.

Theo đó, Luật Bảo đảm TTATGTĐB có 8 chương, 72 điều. Trong đó, đáng chú ý dự luật này quy định công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời, chuyển lĩnh vực này từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Đào tạo, sát hạch, cấp GPLX chuyển sang Bộ Công an

Thẩm tra sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, nhất trí với sự cần thiết ban hành luật này. Tuy nhiên, cần xem xét Luật GTĐB và Luật Bảo đảm TTATGTĐB cùng thời điểm để tách bạch phạm vi điều chỉnh, nội dung của hai dự luật này cho rõ ràng, không để chồng lấn, trùng lặp.

Về phạm vi điều chỉnh của dự luật, Ủy ban Quốc phòng và an ninh Quốc hội cho rằng còn nhiều ý kiến khác nhau. Đặc biệt, có ý kiến cân nhắc việc chuyển công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. Lược bỏ thẩm quyền tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về TTATGTĐB của Thanh tra Giao thông.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh cơ bản nhất trí với các ý kiến trên và đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi, nội dung điều chỉnh của dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB và dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) để hoàn thiện, bảo đảm mối quan hệ hài hòa, thống nhất giữa hai Luật này, không để chồng chéo, trùng lắp.

Cạnh đó cần phân định rõ ràng hơn trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm thực thi của các cơ quan, lực lượng chức năng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách.

Về thẩm quyền quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội thấy rằng từ năm 2001 đến nay, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đã được quy định trong Luật GTĐB (2001 và 2008) và được thực hiện ổn định.

Bộ GTVT cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động này. Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Tuy nhiên, vẫn còn một số bất cập về chất lượng đào tạo, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi thi hành pháp luật về an toàn giao thông đối với người lái xe

Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thuộc phạm vi quản lý người điều khiển phương tiện giao thông (kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe), liên quan trực tiếp đến TTATGTĐB, nên khi tách ra thành hai luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm TTATGTĐB là phù hợp.

Nội dung này cũng đã được Chính phủ thảo luận và thống nhất quy định trong dự thảo Luật Bảo đảm TTATGTĐB. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị xây dựng hai phương án, quy định ở Luật BĐTTATGTĐB hoặc quy định trong Luật GTĐB như hiện hành.

Nhưng bản chất của vấn đề là xác định bộ nào quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi GPLX và Bộ GTVT đã thống nhất trình Quốc hội phương án 1 (quy định ở Luật BĐTTATGTĐB). Thường trực Ủy ban nhất trí với phương án 1 mà Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Công an quản lý nhà nước nội dung nêu trên, vì nội dung này thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ.

“Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Bộ Công an, Bộ GTVT báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức biên chế, kinh phí thực hiện, tính hiệu quả của cả hai phương án nêu trên và kinh nghiệm các nước quản lý nội dung này. Đây là vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo…”- ông Võ Trọng Việt cho hay.

             Thiếu đánh giá về nguồn lực, tài chính thi hành luật

Theo Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, trong dự thảo Luật quy định mới về nhiệm vụ quản lý GPLX của Bộ Công an (trước đây thuộc Bộ GTVT), nhưng còn thiếu đánh giá, dự kiến về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành Luật.

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật GTĐB năm 2008 về Luật Bảo đảm TTATGTĐB vẫn đang đề cập chung về lĩnh vực GTĐB, cần bóc tách, làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về TTATGTĐB.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm