Nhiều nước gửi thư, điện mừng 75 năm ngày Quốc khánh

Lãnh đạo các nước chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, thể hiện vai trò và uy tín cao trong cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo các nước cũng mong muốn tiếp tục thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Dịp này, bộ trưởng ngoại giao các nước Lào, Trung Quốc, Cuba, Nga, Malaysia, Thái Lan, Myanmar... cũng có thư, điện mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.