Những quy định mới có hiệu lực trong tháng 4-2022 người dân cần biết

0:00 / 0:00
0:00

Ngay từ những ngày đầu tháng 4, nhiều chính sách, quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân chính thức có hiệu lực.

Những quy định mới có hiệu lực trong tháng 4-2022 người dân cần biết ảnh 1

Từ ngày 1-4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng sẽ giảm 50% (2.000 đồng/lít). Ảnh: PHI HÙNG

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ 1-4

Nghị quyết số 18/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 1-4.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa. Các quyết nghị này có hiệu lực từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-12.

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1-4 đến hết ngày 31-12 được quy định cụ thể như sau: Xăng, trừ etanol 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 300 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg.

Riêng mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những quy định mới có hiệu lực trong tháng 4-2022 người dân cần biết ảnh 2

Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong một năm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Người lao động được làm thêm không quá 300 giờ/năm

Nghị quyết 17/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong một năm, trong một tháng của người lao động (NLĐ) trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội có hiệu lực từ ngày 1-4.

Theo đó, về số giờ làm thêm trong một năm được quy định: Trong trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi; NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng; NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Quy định trên không áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 điều 107 của Bộ Luật Lao động.

Về số giờ làm thêm trong 01 tháng được quy định như sau: Trường hợp NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm có nhu cầu và được sự đồng ý của NLĐ thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong một tháng.

NSDLĐ có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất lao động và các biện pháp khác nhằm giảm thiểu việc làm thêm giờ; trong trường hợp phải làm thêm giờ, NSDLĐ thực hiện các chế độ phúc lợi bảo đảm cho NLĐ có điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao động.

Những quy định mới có hiệu lực trong tháng 4-2022 người dân cần biết ảnh 3

Việc hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán sẽ được thực hiện trong hai trường hợp. Ảnh minh họa: VGP

2 trường hợp phải hoàn tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán

Có hiệu lực từ ngày từ ngày 28-4, Thông tư 18/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Một trong những điểm đáng chú ý là thông tư này bổ sung quy định "Hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán".

Cụ thể, Công ty xổ số điện toán phải hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán cho tất cả người tham gia dự thưởng trong các trường hợp sau:

- Lịch quay số mở thưởng được thông báo là bị hủy bỏ do sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng xảy ra do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn nhưng chưa có lịch quay số mở thưởng tổ chức lại; hoặc có lịch quay số mở thưởng lại nhưng thời gian quay số mở thưởng chậm hơn 72 giờ so với lịch ban đầu.

Kết quả quay số mở thưởng đã công bố bị hủy bỏ theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Tài chính, cơ quan công an, cơ quan thanh tra, kiểm tra).

Ngoài ra, Thông tư này cũng nêu rõ công ty xổ số điện toán phải quy định cụ thể thời hạn hoàn trả tiền mua vé xổ số tự chọn số điện toán tại Thể lệ tham gia dự thưởng. Tuy nhiên thời gian tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng theo lịch ban đầu hoặc ngày công bố hủy bỏ kết quả quay số mở thưởng của cơ quan có thẩm quyền.

Vé xổ số tự chọn được đề nghị hoàn trả tiền mua vé phải đáp ứng đủ điều kiện như vé xổ số lĩnh thưởng.

Việc quay số mở thưởng xổ số tự chọn số điện toán được thực hiện tại trụ sở chính của công ty xổ số điện toán hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính, hoặc nơi công ty xổ số điện toán có Chi nhánh.

Những quy định mới có hiệu lực trong tháng 4-2022 người dân cần biết ảnh 4

Doanh nghiệp, tổ chức về du lịch sẽ được hỗ trợ kinh phí để bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lao động nghề du lịch. Ảnh: QUANG LÂM

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch 4,5 triệu đồng/người/khóa

Có hiệu lực từ ngày 9-4 là Thông tư 12/2022 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.

Quỹ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về du lịch một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động nghề du lịch.

Cụ thể, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến ba tháng thì mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên ba tháng thì mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng và thời gian hỗ trợ tối đa không quá sáu tháng.

Qũy cũng sẽ hỗ trợ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức về du lịch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho người lao động nghề du lịch.

4 nguyên tắc thực hiện nghi lễ đối ngoại

Nghị định 18/2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại có hiệu lực từ ngày 10-4, quy định nghi lễ đối ngoại, bao gồm:

+ Đón, tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh; đón, tiếp Bộ trưởng, Trưởng các cơ quan của Nghị viện hoặc cấp tương đương và một số đoàn khách quốc tế khác;

+ Tiễn, đón Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài; thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao;

+ Nghi lễ dành cho Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài, bao gồm Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, Trưởng cơ quan đại diện lãnh sự, và Trưởng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Những quy định mới có hiệu lực trong tháng 4-2022 người dân cần biết ảnh 5
Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện nghi lễ đối ngoại phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật và thông lệ quốc tế. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob hôm 21-3. Ảnh: VGP

Nghị định này cũng quy định cụ thể về thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao.

Nghị định này còn quy định về nguyên tắc thực hiện nghi lễ đối ngoại. Cụ thể, gồm 4 nguyên tắc:

- Cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện nghi lễ đối ngoại phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật và thông lệ quốc tế.

- Việc tổ chức nghi lễ đối ngoại phải được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị bao gồm các cơ quan Đảng và Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khẳng định được vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì kiến nghị các biện pháp nghi lễ đối ngoại trên cơ sở đối đẳng, có đi có lại; chú trọng xử lý các khác biệt giữa hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa Việt Nam với hệ thống chính trị, phong tục, văn hóa nước khách.

- Các trường hợp đặc biệt thực hiện theo đề án riêng và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.