Thi THPT Quốc gia 2018:

Những trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT bắt buộc phải làm bài thi môn ngoại ngữ. 

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng cho biết thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn ngoại ngữ khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn bài thi này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

Thí sinh học hệ giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC.

Những trường hợp được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT còn có đối tượng là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, thí sinh có một trong các chứng chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 23-6-2018, cụ thể như sau cũng sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ:

Những trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ ảnh 1

Nguồn: Bộ GD&ĐT