Ô nhiễm kéo dài do dự án chậm hoàn thành

Theo Trung tâm Chống ngập, văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư dự án của UBND TP sẽ hết hiệu lực vào ngày 8-10-2013 tới. Trong khi đó, UBND quận 12 chỉ mới bắt đầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đơn giá bồi thường chưa được UBND TP thông qua.

Việc thi công xây dựng công trình trên đã phải tạm ngưng thực hiện từ quý cuối năm 2012 đến nay do vướng mặt bằng. Mặc dù khối lượng công trình đã đạt khoảng 90% nhưng công trình này vẫn chưa phát huy hiệu quả đầu tư, đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực này vẫn còn bị ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường kéo dài. Do đó, Trung tâm Chống ngập kiến nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 8-10-2014.

KHANG BÁCH