Ông Phạm Minh Chính giải thích vì sao chưa sửa Điều lệ Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trong phần trình bày chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và thi hành Điều lệ Đảng” chiều 27-3 đã thông tin như trên.

Điều lệ Đảng vẫn còn phù hợp

Giải thích vì sao Đại hội XIII vừa rồi không sửa Điều lệ Đảng, ông Phạm Minh Chính nói: “Điều lệ Đảng không sửa là vì còn đang phù hợp. Những vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng cũng có nhưng có thể điều chỉnh được bằng các Nghị quyết của Trung ương. Và như vậy cũng phù hợp với tình hình”.

Theo ông Phạm Minh Chính, nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vẫn phải tiếp tục. Bởi lẽ việc sửa Điều lệ Đảng là một việc hệ trọng, liên quan tới nhiều vấn đề khác.

Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính nói tổng kết thi hành Điều lệ Đảng sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ này và làm sớm. Ảnh: QUANG VINH

Tuy vậy, ông Phạm Minh Chính thông tin: “Nhiệm kỳ này sẽ tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng. Công tác tổng kết sẽ tiến hành vào năm thứ 2 hoặc thứ 3 của nhiệm kỳ, không để đến năm cuối, vì lúc đó phải chuẩn bị Đại hội XIV. Chúng ta sẽ có bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, nếu cần”.

Ông cũng nói thêm, nhiệm kỳ vừa rồi khi đưa vấn đề sửa đổi Điều lệ Đảng ra bàn, từ Hội nghị Trung ương 11 thì cuối cùng Trung ương kết luận chưa sửa đổi. Còn các vấn đề liên quan đến thi hành Điều lệ Đảng thì các cơ quan vẫn đang nghiên cứu, thậm chí nghiên cứu cả việc thi hành Điều lệ Đảng trong giai đoạn mới như thế nào.

Xây dựng Đảng vẫn cần đẩy mạnh thực thi

Về công tác xây dựng Đảng, ông Phạm Minh Chính nói còn một số hạn chế, trong đó có việc cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu.

"Cái này nhiều đại hội chúng ta đưa ra nhưng chúng ta chưa khắc phục được, nhất là việc tổ chức thực hiện. Vừa qua, chúng ta có cố gắng làm được một số việc quan trọng nhưng khâu này vẫn là khâu yếu", ông Phạm Minh Chính nói.

Đồng thời, công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động.

"Lâu nay, chúng ta đang ở thế bị động nhiều hơn. Tuy nhiên, vừa qua chúng ta thấy cũng chủ động hơn. Tuy vậy, tính sắc bén, tính chiến đấu còn hạn chế", ông Chính nhận xét.

Về tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên, ông Phạm Minh Chính cho hay đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, nhưng còn tiếp tục, phải kiên trì, kiên quyết hơn nữa.

Hội nghị về Nghị quyết Đại hội XIII được trực tuyến đến hơn 1.000.000 đảng viên ở các cấp trên toàn quốc. Ảnh: VGP

Về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, ông Phạm Minh Chính nói thực hiện còn chưa đồng đều, nhiều địa phương, cơ quan còn trông chờ, có nơi làm tốt, có nơi chưa làm tốt. Bộ máy hiện còn cồng kềnh, chồng chéo, chức năng nhiệm vụ vẫn có những cái chưa được.

Theo ông Phạm Minh Chính, việc tinh giản biên chế nhiều nơi còn cơ học, chưa chú ý nâng cao chất lượng và cơ cấu lại biên chế.

"Hai cái này đi song song với nhau thì mới có hiệu quả. Nhiều nơi giảm cơ học bình thường, chưa gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng công chức, viên chức. Chỗ này phải khắc phục", ông Phạm Minh Chính nói.

 

Sẽ báo cáo Bộ Chính trị cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm...

Về cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, ông Phạm Minh Chính cho hay: “Việc này đang cố gắng làm”.

Ông Phạm Minh Chính cho hay: Vừa qua, theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng dự thảo cơ chế này và qua nhiều vòng thảo luận song "vẫn thấy chưa yên tâm khi báo cáo Bộ Chính trị".

"Trong chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương XIII cũng đưa ra. Trong năm nay (2021), theo phân công của Bộ Chính trị, chúng tôi sẽ báo cáo sớm cái này", ông Phạm Minh Chính cho hay.

Trước đó, sáng 27-3, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nói Ban Bí thư sẽ sớm ban hành quy định bảo vệ người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm