Ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội

“Hội nghị BCH Đảng bộ Hà Nội khóa mới đã họp bầu một lần đủ 16 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bầu bốn phó bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra 14 người và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy” - ông Phong nói.

Cụ thể, hội nghị bầu bốn người giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy gồm bà Ngô Thị Thanh Hằng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ông Nguyễn Đức Chung, ông Đào Đức Toàn. Riêng chức danh bí thư Thành ủy Hà Nội vẫn để khuyết vì chức danh này sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ Chính trị sẽ phân công một ủy viên Bộ Chính trị về đảm nhiệm.

Ông Phong cũng cho biết hiện tại theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị sẽ phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội giống trường hợp ông Lê Thanh Hải phụ trách Đảng bộ TP.HCM. Còn điều hành Đảng bộ TP Hà Nội do tập thể Thường trực Thành ủy khóa XVI vừa được bầu ra đảm nhiệm. Trong đó, bà Ngô Thị Thanh Hằng được phân công làm phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội sẽ điều hành công việc của Thành ủy Hà Nội.

Cũng theo ông Phong, danh sách 85 người đưa vào bầu BCH khóa XVI đã được Hà Nội chuẩn bị đúng quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn của trung ương, nằm trong cơ cấu được cân nhắc. Với các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bên cạnh căn cứ về tiêu chuẩn, cơ cấu, sau khi bầu đủ 16 người thì nhiệm vụ cụ thể của từng người sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy và BCH Đảng bộ TP phân công.

Chiều nay, Hà Nội sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức kết quả bầu cử BCH Đảng bộ Hà Nội khóa mới cũng như kết quả bầu Ban Thường vụ Thành ủy, các phó bí thư Thành ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.