Ông Trần Hoàng Danh tái đắc cử bí thư Quận ủy quận 4

Trong nhiệm kỳ mới, quận 4 phấn đấu doanh thu thương mại, dịch vụ tăng bình quân hằng năm 23%; thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu TP giao từ 5% trở lên. Phấn đấu đến năm 2020 thu ngân sách nhà nước đạt 1.000 tỉ đồng/năm; cơ bản hoàn thành việc di dời, tái định cư nhà ở trên và ven kênh rạch, tạo việc làm mới cho 5.000 lao động/năm…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 4 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 41 người. Ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2010-2015, tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ mới.

NGUYỄN HOÀNG