Ông Võ Văn Thưởng: Không sợ đối thoại, tranh luận

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã nói như thế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng 18-5.

Ông Thưởng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

“Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý” – ông Thưởng nói nhưng cũng cho rằng cần có quy định rõ ràng để từng cấp từng ngành từng cơ sở từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm của mình và phương pháp trong trao đổi, đối thoại.

Ông Thưởng nói đang cố gắng để Ban Bí thư thông qua vấn đề này trong thời gian tới.

Tại hội nghị, chỉ ra những khuyết điểm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Thưởng cho rằng tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ đảng viên, công chức viên chức còn hạn chế. Đặc biệt, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy địa phương không cao, còn xem nhẹ, thậm chí còn bao biện cho cán bộ có khuyết điểm.

“Thực tế thời gian qua, khi xem xét thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ có liên quan thì chúng ta thấy rằng còn nhiều đơn vị có cán bộ sai phạm, vi phạm khuyết điểm nhưng trước đó vẫn được đánh giá là tốt” – ông Thưởng nói.

Ông Thưởng đề nghị trong thời gian tới cấp ủy các cấp cần phải chỉ đạo sát và mạnh mẽ hơn nữa để khắc phục những khuyết điểm này.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, thước đo quan trọng nhất trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị. Điều đó đòi hỏi cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, lấy tư tưởng của Bác để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng trao đổi, lắng nghe với dân, nói đi đôi với làm.

“Một số sự việc xảy ra gây ồn ào dư luận vừa qua ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó với tinh thần tự phê bình cao, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng có nguyên nhân từ việc chưa thật sự sát dân, chưa thật sự lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa thực chất, chưa dân chủ và khoa học” – ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng đề nghị cả hệ thống chính trị phải nỗ lực cao hơn để tiếp tục làm cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, làm cho nó trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Điểm mấu chốt là phải hình thành cho được ý thức tự giác của mỗi cá nhân, tình cảm yêu mến Bác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là ở người đứng đầu. “Ở địa phương nào, bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ trách nhiệm nêu gương Bác thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và có nhiều kết quả cụ thể” - ông Thưởng khẳng định.

Ông Thưởng cho rằng, không có một người đứng đầu nào dám nói việc này (học và làm theo Bác – PV) không quan trọng, ai cũng nói việc này quan trọng, việc này cần thiết phải làm và đẩy mạnh, nhưng trong hành động đôi khi chưa thể hiện được điều này. “Ví dụ như hội nghị này bí thư nhiều địa phương có mặt nhưng nhiều nơi bí thư không có mặt, sắp xếp công tác khác mặc dù xác định đây là hội nghị quan trọng. Trách nhiệm của người đứng đầu phải một cách thực chất” – ông Thưởng nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy cần quan tâm đến kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị 05, qua đó biểu dương những cách làm hay, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, tổ chức tuyên truyền, đặc biệt là khai thác cả mạng xã hội để tuyên truyền những tấm gương điển hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm