Ông Võ Văn Thưởng kiểm tra phòng, chống tham nhũng ở Hà Tĩnh

Tại buổi làm việc, ông Thưởng đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ở Hà Tĩnh có nhiều cố gắng theo đúng chủ trương của Đảng, đã quán triệt các chỉ thị, văn bản đưa ra các chương trình phục vụ cho công tác phòng, chống tham nhũng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm và chỉ đạo, giải quyết kịp thời một số vụ việc, một số sai phạm và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân sai phạm.

Ông Thưởng lưu ý Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong các cơ quan chức năng có vai trò kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án với mục đích chung là đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Hà Tĩnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tham ô, tham nhũng trên các lĩnh vực như đất đai, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, tài nguyên khoáng sản...

Trong chín tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng và 14 đảng viên…

Bão Noru mạnh, di chuyển nhanh

Bão Noru mạnh, di chuyển nhanh

(PLO)- Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Dự báo bão Noru là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp.
Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định?

Những chức danh cán bộ nào do Bộ Chính trị quyết định?

(PLO)- Theo Quy định 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị thì những chức danh như Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng và thủ tưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Kiểm toán Nhà nước... sẽ do Bộ Chính trị quyết định.
Tất cả vì khát vọng vươn lên!

Tất cả vì khát vọng vươn lên!

(PLO)- Cùng với cơ chế đủ thuận lợi cho TP.HCM bứt tốc, cơ chế vận hành TP trong TP trực thuộc trung ương của TP Thủ Đức cũng là bài toán phải giải quyết sớm.