Ông Vũ Quang Hải chính thức rời Sabeco

Sáng nay Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo đó, đại hội đã

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Sabeco đối với ông Vũ Quang Hải với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% cổ đông có quyền biểu quyết.  

Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với ông Chung Chí Dũng với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy nội dung này được thông qua.

Thông qua việc bổ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Sabeco đối với ông Nguyễn Thành Nam với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Thông qua việc bổ nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Minh với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn được đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Liên quan đến việc ông Hải xin ở lại Sabeco, lãnh đạo Sabeco cho biết vẫn chưa nhận được đơn của ông Hải.

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.