Phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác Quý I-2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công bốn Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể là bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 người. Cụ thể:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư.

2. Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

5. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

6. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao.

7. Ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

8. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

9. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

10. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

11. Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị thống nhất nhận định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cấp, các ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó là hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…, tạo được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực.

Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gương mẫu của lãnh đạo cấp cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, nhạy bén, kịp thời, có hiệu quả, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng, các giải pháp đề ra đúng và trúng, đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực vừa qua, tiếp tục lan toả sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và tạo không khí phấn khởi, khí thế, sự tin tưởng, kỳ vọng trong xã hội.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thách thức; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế-xã hội; chủ động nắm chắc tình hình để xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Ngoài ra, các cấp, các ngành cần tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, quy trình công tác để bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị hoạt động liên tục, thông suốt và hiệu quả...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm