Ngày 19-2, UBND TP.HCM có ý kiến về công văn đề nghị phối hợp chỉ đạo cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án của Bộ Tư pháp.

Trước đó, Bộ Tư pháp có Công văn số 411/BTP-TCTHADS gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp chỉ đạo cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án.

Theo đó, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã tích cực chỉ đạo Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Cung cấp thông tin về tài sản trong các vụ án tham nhũng - ảnh 1
Ảnh minh họa. Ảnh: PLO

Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, thực tế cho thấy tỉ lệ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát còn rất thấp.

Nguyên nhân, do tài sản của người phải thi hành án có thể được đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở nhiều địa phương nhưng chưa được xác minh làm rõ trong quá trình tố tụng và thi hành án. Ví dụ: ô tô, xe máy được đăng ký tại cơ quan công an, quyền sử dụng đất được đăng ký tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường…

Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đăng ký tài sản tại địa phương kiểm tra, cung cấp thông tin về tài sản của tổ chức, cá nhân phải thi hành án (có bản án, quyết định gửi kèm) nhưng chưa bị tạm giữ, kê biên, đồng thời tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan.

Về việc này, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP và UBND các quận, huyện kiểm tra, thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về đề nghị tại Công văn số 411 trên, thông tin danh sách tổ chức, cá nhân phải thi hành án tại phụ lục gửi kèm và các vấn đề phát sinh như khiếu nại, tố cáo, tranh chấp… khi tạm dừng thực hiện các giao dịch liên quan.

UBND TP đề nghị Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cung cấp thông tin về đăng ký ô tô, xe máy theo thẩm quyền và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo cung cấp thông tin về các loại tài sản khác theo thẩm quyền.