Phát hiện nhiều người mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng

Ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, đã ký thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội (NƠXH) tại chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) do Liên doanh Công ty cổ phần Đức Mạnh và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 làm chủ đầu tư.

Chung cư nhà ở xã hội An Trung 2 với nhiều trường hợp mua căn hộ không đúng đối tượng. Ảnh: TẤN VIỆT

Kết luận thanh tra chỉ rõ trong 324 trường hợp được mua NƠXH tại đây, có 80 trường hợp sai phạm. Trong đó có 12 trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu, ba trường hợp vừa có nhà ở vừa chịu thuế thu nhập cá nhân…

Liên doanh DMC-579 chịu trách nhiệm chính trong công tác xét duyệt 43 hồ sơ không đúng quy định. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế, thiếu sót trong việc trực tiếp đề xuất, phê duyệt danh sách mua NƠXH chung cư An Trung 2.

Ngoài ra, các đối tượng được mua căn hộ chịu trách nhiệm chính trong những sai phạm về sử dụng NƠXH.

UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm trong việc xác nhận không có cơ sở về tình trạng nhà ở và thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân cho các đối tượng NƠXH.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo công ty trên chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền lập thủ tục chấm dứt hợp đồng đối với 80 trường hợp trên theo quy định tại khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014.

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra nhiều vi phạm tại chung cư An Trung 2. Ảnh: TẤN VIỆT

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp đề xuất, xác nhận danh sách mua NƠXH chung cư An Trung 2 và trong việc tham mưu xét duyệt sai quy định Luật Nhà ở, giải trình không đúng thực tế cho đoàn thanh tra về nội dung sai phạm.

Chỉ đạo Công an TP giao Công an quận Sơn Trà, Công an phường An Hải Tây thực hiện việc quản lý, đăng ký và xử lý tạm trú phải đúng đối tượng người mua NƠXH trên hợp đồng ký kết nhằm tránh tình trạng mua bán, cho thuê, cho ở nhờ sai quy định và xử lý không đăng ký tạm trú, lưu trú.

Thanh tra TP cũng kiến nghị giám đốc Sở Xây dựng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân thuộc Sở Xây dựng có liên quan trực tiếp trong việc tham mưu, đề xuất công tác quản lý nhà nước lĩnh vực NƠXH.

Đặc biệt là việc xác nhận danh sách mua NƠXH An Trung 2 sai quy định Luật Nhà ở, giải trình không đúng thực tế cho đoàn thanh tra về nội dung sai phạm.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng được kiến nghị kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm của chủ đầu tư và những cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý giao dịch nhà ở đối với 80 trường hợp có sai phạm nêu trên.

80 trường hợp người mua NƠXH sai phạm có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư làm các thủ tục liên quan để xử lý đối với những sai phạm, đồng thời giải quyết hậu quả pháp lý phát sinh theo quy định.

Thanh tra TP sẽ có văn bản kiến nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kê khai không trung thực, không đúng về nhà, đất, thu nhập của bản thân.

Bên cạnh đó Thanh tra TP cũng sẽ có văn bản kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xác nhận không chính xác, không có cơ sở để cán bộ cấp dưới được mua NƠXH không đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm