Phát hiện nhiều sai phạm ở các trung tâm đào tạo lái xe

Theo đó, Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra 16 trung tâm đào tạo lái xe ô tô, 13 đơn vị có đào tạo lái xe máy thuộc ba tỉnh trên. Qua đó, phát hiện các trung tâm này chưa đảm bảo trang thiết bị đào tạo.

Việc ghi chép trong sổ lên lớp, giáo án lý thuyết, giáo án thực hành và sổ theo dõi thực hành lái xe còn sơ sài, thiếu thông tin, mang tính hình thức và chưa phản ánh đúng thực chất tình hình dạy và học lái xe.

Công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo tại một số đơn vị thực hiện chưa tốt. Có trường hợp học viên của các khóa đang đào tạo chưa có giấy khám sức khỏe, cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo vượt quá lưu lượng được cấp phép. Một số học viên không tự ký hợp đồng đào tạo lái xe với cơ sở đào tạo theo quy định.

Phát hiện nhiều sai phạm ở các trung tâm đào tạo lái xe ảnh 1

Thanh tra Bộ GTVT đã yêu cầu các trung tâm đào tạo rút kinh nghiệm. Ảnh: Một cơ sở đào tạo lái xe tại Hà Nam. Ảnh: VIẾT LONG

Với các sai phạm trên, đoàn Thanh tra Bộ GTVT đề nghị các sở GTVT tạm dừng tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô tại các trung tâm đào tạo chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, hoặc điều chỉnh giảm lưu lượng phù hợp với khả năng hiện có của sân tập. Riêng đối với Sở GTVT Thái Nguyên, rút kinh nghiệm chung đội ngũ sát hạch viên về việc đảm bảo tính nghiêm túc trong khi thực hiện nhiệm vụ sát hạch.

Đồng thời, tạm đình chỉ sát hạch viên Lê Đức Tiến (Sở GTVT Thái Nguyên), thời gian một tháng để rút kinh nghiệm do có sai sót trong chấm điểm bài thi sát hạch lý thuyết A1. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ GTVT cũng yêu cầu Sở GTVT Vĩnh Phúc và Hà Nam nghiêm khắc rút kinh nghiệm các sai phạm trên.