Phát hiện việc sửa điểm trong kỳ thi tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong thông báo kết luận thanh tra về quản lý, tuyển dụng công chức và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Phát hiện việc sửa điểm trong kỳ thi tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư ảnh 1
Trụ sở Bộ KH&ĐT.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, tại thời điểm thanh tra, Bộ KH&ĐT có 11 đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ hoàn toàn có số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng được Bộ KH&ĐT giao; hai đơn vị có bốn lao động hợp đồng 68 (hợp đồng theo Nghị định 68/2000) được hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương, bốn đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng 68 không đúng loại công việc…

Đáng chú ý, Thanh tra Bộ Nội vụ đánh giá trong tuyển dụng công chức, viên chức, Bộ KH&ĐT chưa thực hiện đúng quy định về thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập hội đồng tuyển dụng.

Trong việc chấm thi, tổng hợp điểm, có bốn bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng, trong đó có một trường hợp đã thôi việc từ tháng 1-2018 và ba trường hợp thôi việc từ tháng 7-2019.

Ngoài ra, qua kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của 825 hồ sơ công chức, viên chức hiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho thấy còn bốn trường hợp lãnh đạo cấp vụ và tương đương chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có đủ chứng chỉ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C…

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị bộ trưởng KH&ĐT chỉ đạo chấm dứt số lao động hợp đồng đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng Bộ; bố trí lao động hợp đồng 68 làm đúng loại công việc, hưởng lương theo quy định. Đồng thời, Bộ KH&ĐT cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế như đã nêu.