Trịnh Hoài Dũng (tommy_tommy@...)

Luật sư Võ Thị Kim Nga, đoàn Luật sư TP.HCM: Theo điều 8 luật Nuôi con nuôi 2010, người được nhận làm con nuôi phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi: trẻ em dưới 16 tuổi; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau: được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi… Như vậy, nếu bạn đã 20 tuổi thì không đủ điều kiện của người được nhận làm con nuôi.

Theo SGTT