Đất không giấy đỏ, kiện ra tòa?!
Chỉ còn ba ngày nữa hết hạn dự chơi kỳ này!

Bạn thân mến,

Không hiểu sao đề kỳ này tương đối dễ quá mà không ít bạn cứ đáp trật, nhất là đáp chi tiết “tại sao?” Bạn nào gửi thư rồi mà thấy chưa chắc ăn vẫn có thể làm thư khác trả lời lại. Hễ tìm ra điều luật quy định thì trả lời ngay được thôi!

Chỉ còn ba ngày nữa (hạn chót ngày thứ Ba 26-7) cửa trường thi đóng lại rồi. Sơ kết tới giờ này vẫn còn mấy bạn quên trả lời câu hỏi phụ (Có bao nhiêu thư đáp trúng?). Để giúp bạn dễ “đoán mò” vào cửa này, BTC xin nhắc lại tình hình “con số vàng” kỳ rồi chỉ còn 365 thôi! Cũng đừng ngại, đời hên xui may rủi mà! số này đã có vần thơ tặng bạn:

“Chỉ ngại cái là… câu hỏi phụ,

Đoàn mò không trúng, cũng là vui!”

Chúc bạn nhiều may mắn trên đường À Ra Thế!

Thân chào!

Người ra đề: Bạn HÀ THỊ BÍCH LIÊN, Phòng Tư pháp huyện Châu Thành,Đồng Tháp.

Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP.

BAN TỔ CHỨC