Luật sư Trần Công Ly Tao trả lời: Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. Nếu vi phạm thời hạn này, bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Người lao động có quyền nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc. Phía người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc. Như vậy, khi ông nghỉ việc thì công ty phải trả sổ bảo hiểm xã hội cho ông. (K 3 Đ 36, k 4 Đ 42 BLLĐ; k 2 Đ 15, Đ 18 LBHXH)

TT ghi