Ông Đặng Trường Thanh – Đoàn luật sư TP.HCM trả lời: Người tham gia giao thông, khi bị lập biên bản vi phạm hành chính mà không chấp nhận ký vào biên bản là không đúng với hành vi công dân tuân thủ pháp luật.

Nếu bản thân cảm thấy mình không vi phạm, người dân có quyền thể hiện chính kiến của mình ngay trong biên bản bằng cách ghi rõ ý kiến của mình rồi ký xác nhận. Việc xác định có vi phạm hay không còn căn cứ trên nhiều chứng cứ chứ không chỉ là việc ký tên trên biên bản.

Trường hợp người dân không ký biên bản, CSGT sẽ tiến hành 1 số biện pháp nghiệp vụ để xử lý. Ví dụ yêu cầu 2 nhân chứng, có địa chỉ - nhân thân rõ ràng, xác minh sự việc, hoặc sử dụng hình ảnh, chứng cứ khác để làm căn cứ chứng minh. Tùy vào hành vi vi phạm mà CSGT sẽ xử phạt hành chính theo đúng quy định. 

PV ghi