Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ báo chí

Tại hội nghị, GS-TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IX), chỉ ra một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Cụ thể như tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn và đẩy lùi mà còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp. GS Nghĩa cũng đặt ra những lo ngại trước sự chống phá của các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội, Internet và bằng các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị (6 và 7-6), các đại biểu sẽ nghiên cứu ba chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách hiện nay”; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm (2016-2021).

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.