Quảng Nam: Thưởng tết cao nhất 40 triệu đồng

Theo đó, có 33/40 doanh nghiệp thưởng tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cho hơn 14.000 lao động. Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm toàn bộ vốn điều lệ với mức thưởng 7,1 triệu đồng/người.

Tiếp đến là các doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 5,7 triệu đồng/người và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp nhà nước với mức thưởng 4,6 triệu đồng/người. Cuối cùng là doanh nghiệp FDI với mức thưởng bình quân hơn 3,6 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng tết âm lịch là 40 triệu đồng/người. Tiếp đến là doanh nghiệp FDI với mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng/người, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ mức thưởng 21 triệu đồng/người và doanh nghiệp cổ phần, góp vốn nhà nước ới mức thưởng cao nhất 15,5 triệu đồng.

Mức thưởng thấp nhất là doanh nghiệp FDI có mức thưởng 500.000 đồng/người, tiếp đến là doanh nghiệp cổ phần, vốn góp nhà nước với mức thưởng thấp nhất là 1,5 triệu đồng. Doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng thấp nhất 2 triệu đồng và công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm cổ phần 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4 triệu đồng.

Trong khi đó, trong dịp tết dương lịch, mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp cổ phần, vốn góp Nhà nước có mức thưởng là 15,5 triệu đồng/người, tiếp đến là doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất 15 triệu đồng/người. Công ty TNHH MTV Nhà nước và doanh nghiệp FDI có mức thưởng 2 triệu đồng/người.

Mức thưởng thấp nhất trong dịp tết dương lịch với doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI có mức thưởng thấp nhất với mức 100.000 đồng/người,  doanh nghiệp cổ phần, vốn góp Nhà nước với mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng/người. Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm vốn mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Cũng theo báo cáo, một số doanh nghiệp có mức lương, thưởng tết dương lịch, tết âm lịch rất cao trong năm 2015 đến nay vẫn chưa có kế hoạch và báo cáo về tiền lương trong năm 2016 và thưởng tết 2017. Trên địa bàn tỉnh chưa có tình trạng doanh nghiệp nợ lương người lao động.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm