Quảng Ngãi: Yêu cầu thanh tra việc mua sắm vật tư y tế chống dịch

Chiều 12-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch thanh tra năm 2022.

Ông Minh yêu cầu Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tiếp tục tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thường xuyên cập nhật quy định, hướng dẫn của Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo từ Trung ương.

Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan ra soát kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới; thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, tư trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu, mua sắm.

Được biết, tháng 12-2021, tỉnh Quảng Ngãi bố trí kinh phí để mua sắt vật tư, hoá chất; chi trả tiền hỗ trợ, chế độ cho lực lượng tham gia chống dịch với số tiền hơn 59 tỉ đồng, trong đó có gần 34,8 tỉ đồng mua vật tư y tế, hoá chất phòng chống dịch.

Liên quan đến công tác mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm chống dịch, CDC tỉnh Quảng Ngãi đã mua kit test của Việt Á trong ba đợt với tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng.

Video: Nguyện vọng của ngư dân khi vươn khơi

Video: Nguyện vọng của ngư dân khi vươn khơi

(PLO)-  Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" đã ghi nhận ý kiến của nhiều bà con ngư dân. Theo bà con, trong các chuyến ra khơi, mỗi ngư dân đều hiểu rằng, nghề biển không chỉ là sinh kế nuôi sống bản thân và gia đình mình, mà còn có ý nghĩa chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ vị thế của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.