Suốt hai tháng liền, "hoàng tử đi dây của Trung Quốc" Adili Wuxor giữ thăng bằng trên những chiếc dây vắt ngang sân vận động Tổ chim ở Bắc Kinh, mỗi ngày 5 tiếng.