Ra mắt Ban vận động thành lập Hội Luật quốc tế Việt Nam

Theo đó, hội sẽ là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những cá nhân, tổ chức đã và đang làm việc trong lĩnh vực luật quốc tế ở Việt Nam và những người có kinh nghiệm, trình độ pháp lý quốc tế cao, có uy tín và mong muốn nghiên cứu về luật quốc tế.

Hoạt động chính của hội là thúc đẩy việc nghiên cứu, giáo dục và thực thi luật quốc tế tại Việt Nam, tham gia tuyên truyền, phổ biến luật quốc tế nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của công chúng Việt Nam trong lĩnh vực này. Ngoài ra, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm đóng góp cho việc phổ biến và pháp triển khoa học pháp lý quốc tế…

Ban vận động gồm 16 thành viên, trưởng ban là ông Nguyễn Bá Sơn - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại CHLB Đức…

Đ.MINH

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.