Ra mắt trang thông tin điện tử toàn dân bảo vệ ANTQ

Thượng tướng Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã đến dự.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu sớm đưa trang thông tin này trở thành kênh thông tin quan trọng, cùng hệ thống báo chí công an nhân dân tuyên truyền, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Để làm được như vậy phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tăng thời lượng tin bài phản ánh; sử dụng nhiều hình thức, phương tiện tuyên truyền phù hợp.

Đảng ủy, Cục Xây dựng phong trào chỉ đạo thực hiện tốt việc sưu tầm, khai thác thông tin Phòng Truyền thống một cách hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.