Rút 5 vạn Nhân dân tệ hoặc hơn 10 ngàn USD phải xác thực nhân thân

Ngày 3-3, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận đã ký công văn hỏa tốc gởi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội thanh long Bình Thuận và các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long trên địa bàn tỉnh.

Rút 5 vạn Nhân dân tệ hoặc hơn 10 ngàn USD phải xác thực nhân thân ảnh 1

Thanh long xuất qua Trung Quốc đang khó khăn do năng lực thông quan quá chậm.

Theo đó, Sở Công Thương Bình Thuận nhận được Công văn của Sở Công Thương Lạng Sơn về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng. Áp dụng biện pháp này nhằm hoàn thiện chế độ quản lý, bảo vệ an toàn tài chính, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền, các rủi ro thao túng tài chính, trốn thuế và các hành vi phạm tội khác có liên quan.

Cụ thể, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo: Ngân hàng, Bộ Công an, và Bộ Tài chính Trung Quốc xây dựng, triển khai áp dụng biện pháp “Quản lý điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng” và chính thức đưa vào thực thi trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-3-2022.
Nội dung biện pháp quản lý quy định: “Các đơn vị tài chính như Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác nông thôn, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng thôn trấn khi thực hiện các nghiệp vụ gửi/rút tiền mặt từ 50.000 Nhân dân tệ hoặc tương đương từ 10.000 USD trở lên của cá nhân thì phải xác thực nhân thân, tìm hiểu và đăng ký nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng”.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu nông sản đạt hiệu quả cao, tránh vi phạm dẫn đến rủi ro về pháp luật hay thiệt hại về kinh tế khi phía Trung Quốc áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng khi gửi/rút tiền mặt tại các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác như trong quy định, Sở Công Thương Bình Thuận đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, triển khai và thường xuyên cập nhật tình hình tại các cửa khẩu phía Bắc.