Từ khóa:

#SADECO
Tìm thấy 63 kết quả
Ông Tất Thành Cang khóc, nói lời sau cùng

Ông Tất Thành Cang khóc, nói lời sau cùng

(PLO)- Nói lời sau cùng, ông Tất Thành Cang cho rằng luôn thực hiện nhiệm vụ vì sự ổn định, phát triển của thành phố, chưa bao giờ giải quyết việc gì mà tư lợi cá nhân.