Sáu tháng đầu năm, TP.HCM nhận 1,1 tỉ USD vốn FDI

Cụ thể, đợt này có năm dự án FDI của ba DN Nhật và hai DN Hong Kong - Trung Quốc được trao giấy chứng nhận đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư gần 220 triệu USD.

Theo ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, tính từ đầu năm đến nay, tổng số dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư tại TP.HCM là 169 dự án với tổng vốn đăng ký là 967 triệu USD, đạt 423% so với cùng kỳ năm 2013. Trong sáu tháng đầu năm 2014, TP.HCM đã tiếp nhận gần 1,1 tỉ USD vốn FDI gồm cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, bằng 202% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cho biết TP cam kết trong thời gian tới, các cơ quan quản lý về đầu tư của TP thực hiện tốt hơn nữa việc giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư. Đồng thời, theo dõi và kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong suốt quá trình tìm hiểu và triển khai công việc kinh doanh.

QUANG HUY