Sẽ hiệp thương cử chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 12 (khóa VIII), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Hội nghị lần này sẽ có hai nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên thực hiện theo công tác thường kỳ để Đoàn chủ tịch góp ý cho báo cáo thường kỳ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đang diễn ra, ông Nguyễn Thiện Nhân đã giải thích lý do hiệp thương cử chủ tịch và phó chủ tịch mới. Ảnh: CHÂN LUẬN

Nhiệm vụ thứ hai, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, là công tác nhân sự. Vấn đề này sẽ được Đoàn chủ tịch họp, thảo luận và trình ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào hội nghị ngày 22-6.

Chi tiết hơn, ông Nguyễn Thiện Nhân nói với Đoàn chủ tịch: “Ngày 9-5, Bộ Chính trị phân công tôi làm bí thư Thành ủy TP.HCM. Vì vậy, chúng ta sẽ hiệp thương bầu chủ tịch mới. Ngoài ra, ngày 1-6, đồng chí Lê Bá Trình đã nghỉ hưu. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ hiệp thương bầu bổ sung một phó chủ tịch”.

Kết thúc phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với sự tham gia của các vị trong Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hội nghị lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận sáu tháng cuối năm 2017.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm của MTTQ Việt Nam. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo chương trình ngày 21-6, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ nghe thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu hiệp thương cử chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tờ trình hiệp thương cử chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tờ trình hiệp thương bổ sung nhân sự Ban Thường trực, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII).

Những tờ trình này sẽ được Đoàn chủ tịch thảo luận và biểu quyết thông qua bằng một nghị quyết của hội nghị Đoàn chủ tịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm