Siết chặt đăng ký, cấp biển số xe ngoại giao

Theo đó, thời hạn cấp mới, đổi giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên;… thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá hai ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với việc cấp biển số, thông tư  quy định công an các địa phương tuyệt đối không được “nhảy cóc” mà phải thực hiện lần lượt theo thứ tự ký hiệu biển số từ thấp đến cao và sử dụng lần lượt hết 20 sêri (A, B, C… X, Y, Z) của một ký hiệu biển số mới chuyển sang ký hiệu mới.

Cũng theo lãnh đạo Cục CSGT đường bộ - đường sắt, quy định cấp “biển xanh”, “biển trắng” đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng như biển số xe cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài  sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn so với trước.

 XT