Sở GTVT lý giải việc chậm trễ quyết toán trợ giá xe buýt

Theo đó, sở này có nhắc đến nguyên nhân chậm trễ trong công tác quyết toán trợ giá xe buýt. Mặc dù đã hết niên độ tài chính năm 2011 nhưng văn bản pháp lý để lập thủ tục thanh quyết toán năm 2011 phải đến hết năm 2012 mới đầy đủ.

Do đó, qua năm 2013, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (trung tâm) mới tiến hành duyệt dự toán chi tiết, thương thảo và ký phụ lục hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải tham gia khai thác tuyến. Đồng thời điều chỉnh và hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán của năm 2011. Trong đó, Sở GTVT đã đôn đốc, nhắc nhở trung tâm triển khai thực hiện và gửi hồ sơ báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt về Sở.

Sở GTVT lý giải việc chậm trễ quyết toán trợ giá xe buýt ảnh 1
Sở GTVT TP.HCM lý giải vì sao chậm trễ quyết toán trợ giá xe buýt. Ảnh: THÁI NGUYÊN

Năm 2013, Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở lập đoàn thanh tra công tác trợ giá hoạt động xe buýt tại trung tâm giai đoạn 2011-2013 nên công tác quyết toán chậm để chờ kết quả từ kết luận Thanh tra Sở.

Trên cơ sở kết luận thanh tra về công tác thanh, quyết toán trợ giá xe buýt, đưa rước học sinh, sinh viên trên địa bàn TP, Sở GTVT đã chỉ đạo trung tâm chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán số liệu báo cáo quyết định kinh phí trợ giá xe buýt.

Do đó, năm 2015 Sở mới thực hiện thủ tục bố trí kinh phí và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá xe buýt năm 2011. Trên cơ sở đó, trung tâm đã ký kết hợp đồng thuê công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán kinh phí trợ giá năm 2011.

Trong quá trình thực hiện, Sở GTVT và trung tâm tiếp tục cung cấp hồ sơ cho đoàn thanh tra liên ngành của TP về việc thanh tra toàn diện các mặt quản lý đối với việc trợ giá cho hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn kiểm tra hồ sơ từ năm 2012 đến 2014.

Do đó, việc tập hợp hồ sơ để lập thủ tục báo cáo quyết toán và kiểm toán độc lập bị gián đoạn. Do khối lượng công việc rất lớn nên cần nhiều thời gian để rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phù hợp với quy định, nhằm đảm bảo tính chính xác trong công tác quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

Việc chậm quyết toán trải qua nhiều năm, Ban giám đốc trung tâm, lãnh đạo phòng và chuyên viên các phòng nghiệp vụ có sự thay đổi (điều động, luân chuyển, thôi việc...) nên việc nắm bắt tình hình, số liệu gặp khó khăn nhất định, dẫn đến việc chậm trễ kéo dài.