Sở GTVT TP.HCM yêu cầu tăng cường chống dịch COVID-19

Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề cao cảnh giác, không được chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GTVT tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trong tình hình mới. 

Thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống COVID-19 (gồm Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). 

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe... và trên phương tiện giao thông công cộng. Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nơi tổ chức. 

Các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tình hình, diễn biến dịch bệnh; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng lây nhiễm.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.