Quảng Trị:

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol

Tại buổi làm việc, Sở Y tế đã chia 20,08 tấn cá nục thành năm lô, lấy năm mẫu, mỗi mẫu 1,5 kg. Các mẫu này được chia làm ba phần, một phần được lưu tại cơ sở bà Lê Thị Thuộc, một phần lưu tại cơ sở lấy mẫu và phần còn lại được gửi đi kiểm nghiệm.

Để đảm bảo tính chính xác khi kiểm nghiệm, cán bộ lấy mẫu đã tiến hành lấy năm phần trong một lô, một phần nằm ở trung tâm lô, bốn phần còn lại là bốn góc của lô hàng.

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol ảnh 1

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol ảnh 2

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol ảnh 3
Lấy mẫu cá đi xét nghiệm.

Theo biên bản làm việc của Sở Y tế thì: Đối với cá nục đã được niêm phong vào ngày 11-6, trước thời điểm niêm phong chủ cơ sở ước lượng số lượng lô hàng là khoảng 25 tấn. Nhưng vào sáng hôm nay, trong quá trình chia lô lấy mẫu kiểm nghiệm, đoàn đã xác định tổng số lượng cụ thể của lô hàng là xấp xỉ 20,08 tấn.

Sau khi chia lô hàng và lấy mẫu đoàn đã tiến hành niêm phong 20,08 tấn cá nục và yêu cầu chủ cơ sở tự bảo quản, không được phép xuất lô khi chưa có quyết định của cơ quan chức năng.

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol ảnh 4

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol ảnh 5

Sở Y tế lấy lại mẫu xét nghiệm vụ cá nục nhiễm phenol ảnh 6
Bà Lê Thị Thuộc làm việc với Sở Y tế trước khi lấy mẫu kiểm nghiệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Trong sáng hôm nay, trong kho của bà Thuộc ngoài 20,08 tấn cá nục đang bị niêm phong thì còn một tấn cá ngừ, hai tấn cá trích, 12 tấn cá lẹp và một tấn các loại cá khác.

Bà Lê Thị Thuộc cho biết: “Thị trường tôi cung cấp chủ yếu ở trong nước và có xuất ra một số nước ngoài nhưng từ khi có thông tin cá nhiễm độc thì tôi mất các mối làm ăn, không ai dám mua cá nữa”.

Lỗ mọt trong cộng đồng

Lỗ mọt trong cộng đồng

(PLO)- Xin cùng nhìn, cùng tìm và bít hết các lỗ mọt trong cộng đồng, cho xã hội yên lành tốt đẹp.