Hai mặt của việc chọn vaccine và chữa 'COVID' kiểu Mỹ

Hai mặt của việc chọn vaccine và chữa 'COVID' kiểu Mỹ

(PLO)- Nếu chúng ta muốn quay về quỹ đạo cuộc sống thường nhật, hãy chịu khó thực hiện 5K và chích vaccine ngay khi có thể vì nó miễn phí mà chúng ta cũng góp phần giúp đỡ bảo vệ cộng đồng và người yếu thế.