Sửa Luật Quản lý thuế để chống chuyển giá

Theo chương trình, tháng 10 tới sẽ trình Quốc hội Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Sau đó, tháng 5-2012, Luật Sửa đổi, bổ sung sẽ được thông qua.

Cũng theo bộ này, điểm thứ nhất cần phải rà lại là thuế nhà thầu nhằm tạo công bằng giữa các sắc thuế với các đối tượng. Hiện nay, thuế nhà thầu giữa thể nhân và pháp nhân khác nhau. Nếu DN lập DN với tư cách pháp nhân thì sẽ chịu thuế suất thuế TNDN là 25%, còn thuế thể nhân thì nộp theo thuế TNCN. Do vậy, hướng sắp tới là sẽ ấn định mức thuế khoán để nhà đầu tư biết trước khi đấu thầu.

Ngoài ra, điều bức xúc nhất hiện nay là việc sử dụng thủ thuật chuyển giá của các DN đầu tư nước ngoài gây thất thu ngân sách. Để phòng ngừa và ngăn chặn chuyển giá, sắp tới luật sẽ đưa vào điểm thỏa thuận giá trước. Theo đó, trước khi vào đầu tư, cơ quan thuế sẽ tham khảo và tính toán để đưa ra mức thuế rồi trao đổi với nhà đầu tư trước khi áp dụng. Sau khi thống nhất mức chung, mức thuế này sẽ được thực hiện trong suốt quá trình kinh doanh. Sắp tới, có thể một số DN FDI như Intel, Nokia, Samsung… sẽ áp dụng cách tính thuế này.

LÊ THANH