Thực hiện kết luận của Thành uỷ TP.HCM về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh COVID-19, UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Y tế và Sở Tài chính để triển khai việc này.

co-so-y-te-tu-nhan
BV Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là một trong các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19. Ảnh: AT

Theo đó, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 do ngân sách nhà nước bảo đảm. Còn chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 thực hiện theo quy định về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với phần ngân sách nhà nước đảm bảo, trước mắt TP thanh toán cho các cơ sở y tế tư nhân chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định tại Thông tư 13 và 14 năm 2019.

Đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh nêu trên thì thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của các cơ sở y tế công lập.

Sở Y tế chịu trách nhiệm thông tin đến các cơ sở y tế tư nhân định mức chi và mức giá do các cơ sở y tế công lập thực hiện.

Nguồn kinh phí thực hiện chi trả được trích từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch mà TP bố trí cho Sở Y tế.

Ngoài ra, phần chênh lệch giữa chi phí ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế tư nhân do các cơ sở này cân đối thực hiện (bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế tư nhân thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp chi phí).

Trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí điều trị (không sử dụng ngân sách nhà nước) thì cho phép các cơ sở y tế tư nhận thực hiện theo cam kết tự nguyện của bệnh nhân để trang trải chi phí.

Theo UBND TP.HCM, sau khi có hướng dẫn từ các bộ ngành Trung ương, Sở Y tế TP và các cơ sở y tế tư nhân sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Trước đó, ngày 25-8, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Y tế cho các cơ sở y tế tư nhân được điều trị bệnh nhân COVID-19 theo yêu cầu và được thu giá dịch vụ tương ứng.