Suy đồi văn hóa là nguy cơ có thật

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng cho rằng KHXH&NV có vai trò đặc biệt quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Quan trọng hơn, KHXH&NV còn giúp giữ gìn để làm giàu thêm những giá trị văn hóa mà cha ông ngàn đời để lại cho chúng ta. Những giá trị đã làm nên một dân tộc anh hùng và hết sức nhân văn.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng từ trong nhà đến xã hội hiện có những điều rất tốt đẹp và cả những điều chưa tốt đẹp; kể cả những nguy cơ mà chúng ta không chú ý ngăn chặn có thể dẫn tới suy đồi về văn hóa. “Nguy cơ ấy cũng tương tự như nguy cơ tụt hậu về kinh tế và đấy là nguy cơ hiện hữu có thật” - ông Đam cảnh báo.

HUY HÀ

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với nhân viên ngành y tế TP.HCM.

Bác sĩ nghẹn lời khi nói tới thu nhập

(PLO)- Nhiệm vụ của TP.HCM là phải đưa ra các giải pháp để vực ngành y tế TP.HCM đi lên, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và đảm bảo cuộc sống cho nhân viên y tế.