Tách rác thải trước khi nước chảy vào hố thu ở kênh Ba Bò

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay để giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò, UBND TP đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị triển khai việc tách rác thải trước khi nước chảy vào hố thu. Đồng thời, xây dựng phương án xử lý rác thải, bùn thải phát sinh từ hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cần sớm khắc phục các khó khăn, hoàn thành đưa vào vận hành chính thức hệ thống xử lý nước thải kênh Ba Bò và truyền dữ liệu quan trắc tự động về Sở TN&MT; đề xuất bổ sung hạng mục công trình cần thiết nhằm đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả; phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi đảm bảo an ninh, an toàn, bảo dưỡng trang thiết bị.

Sở KH&CN được giao phối hợp với Sở Xây dựng đề xuất bổ sung, cải tiến các hạng mục công trình cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo vận hành hiệu quả.

UBND TP sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp kiểm soát và giải quyết ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò, tuyến Suối Cái (Suối Nhum - Suối Xuân Trường - Suối Cái); ký kết kế hoạch liên tịch về “Tăng cường phối hợp kiểm soát và giải quyết ô nhiễm tuyến kênh Ba Bò và tuyến Suối Cái (Suối Nhum - Suối Xuân Trường - Suối Cái) giai đoạn 2019-2020” giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương.