Từ khóa:

#giao dịch
Tìm thấy 647 kết quả
Hơn cả miễn phí, cứ giao dịch là được hoàn tiền với MyVIB

Hơn cả miễn phí, cứ giao dịch là được hoàn tiền với MyVIB

(PLO)- Miễn phí đã trở thành từ khóa quen thuộc với người dùng ngân hàng số trong những năm gần đây khi cùng với sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện thanh toán thì các ngân hàng cũng rất chịu khó miễn phí cho người dùng khi giao dịch.