Quốc hội sẽ quyết nghị về phòng, chống COVID-19

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong điều hành.

Chân dung các lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV

(PLO)- Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch Quốc hội, bốn Phó chủ tịch, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội và tổng kiểm toán Nhà nước.