Quy định mới về chỗ để ô tô trong chung cư

(PLO)- Thông tư 07/2021 của Bộ Xây dựng (hiệu lực từ 15-8-2021) đã bãi bỏ điểm e khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.