Theo giấy phép số 27/GCN–UBCK do Ủy ban chứng khoán cấp ngày 07-06, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) chính thức đủ điều kiện phát hành sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (covered warrants) ra thị trường. 

Với chứng quyền có đảm bảo, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một số tiền ban đầu nhỏ hơn rất nhiều so với việc mua chứng khoán cơ sở, do giá chứng quyền thường thấp hơn nhiều lần so với giá cơ sở. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có cơ hội nhận được khoản lợi nhuận tiềm năng lớn khi giá cổ phiếu tăng, đặc biệt ở những trạng thái giá cổ phiếu cơ sở lớn hơn so với giá thực hiện, đồng thời số lỗ nếu có cũng trong phạm vi giới hạn biết trước.

Trong đợt phát hành này, BSC công bố sẽ phát hành chứng quyền MWG - mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động - là nhà bán lẻ số 1 Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận - với số lượng phát hành 1.000.000 chứng quyền và giá 2.000 VNĐ.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://www.bsc.com.vn/san-pham-moi/chung-quyen-co-bao-dam hoặc liên hệ số 024 3935 2722, Ext: 152.